Metsänomistajan ABC

06.05.2024

Metsänomistaminen tuo mukanaan monia vastuita ja mahdollisuuksia. Metsä on arvokas luonnonvara, jota tulee hoitaa kestävästi ja vastuullisesti. Samalla se tarjoaa monia hyötyjä, kuten puutavaraa, virkistysmahdollisuuksia ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Tässä blogissa kerromme muutamia tärkeitä asioita, jotka jokaisen metsänomistajan tulisi tietää. Hyppää mukaan, ja pysyt kärryillä metsäalan uusimmista käänteistä!

1. Metsälain säännökset

Metsälaki asettaa metsänhoidolle ja puunhakkuulle tiettyjä ehtoja. On tärkeää, että metsänomistajat tuntevat nämä säännökset ja noudattavat niitä. Esimerkiksi metsäkeskus antaa neuvontaa metsälaista koskevista asioista.

2. Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on hyödyllinen työkalu metsänomistajalle. Metsäsuunnitelma on käsikirja, joka laaditaan usein noin 10 vuodeksi eteenpäin. Metsäsuunnitelmassa on koottuna toimenpiteet, joita metsässä tulevina vuosina suositellaan tehtäväksi. Näin ollen metsäsuunnitelma ohjaa metsänhoitoa tietyllä ajanjaksolla. Se auttaa metsänomistajaa varmistamaan, että metsää hoidetaan kestävästi ja tavoitteiden mukaisesti. Metsäsuunnitelma on hyvä toteuttaa ammattilaisen toimesta. Esimerkiksi me KasvuKuutioilla laadimme kattavat ja laadukkaat suunnitelmat! Metsäsuunnitelma laaditaan aina metsänomistajan tavotteiden mukaisesti ja pohjalta.

3. Puun myynti

Puun myynti on yksi metsänomistajan tärkeimmistä tulolähteistä. On tärkeää, että metsänomistajat tietävät, miten puuta myydään kannattavasti. Puukauppaa ei aina kannata tehdä yksin vaan siinä kannattaa käyttää ammattilaista apuna. Puun hinnoittelu voidaan tehdä monella tapaa ja näin ollen ei ole aina yksiselitteistä, mikä saaduista tarjouksista on paras.

4. Metsänhoidon rahoitus / tuet

Metsänhoitoon on saatavilla monia erilaisia metsänhoidon tukia. Erilaisista metsänhoidon tuista on koottuna kattavasti tietoa, esimerkiksi metsäkeskuksen sivuilla alla olevassa osoitteessa: 

5. Metsän suojelu

Metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Metsänomistajat voivat suojella metsiään monin tavoin, esimerkiksi perustamalla luonnonsuojelualueita tai hakkuulla luontoarvoja kunnioittaen.

Lisätietoa metsänomistajille:

Metsänomistaminen on palkitsevaa ja vastuullista työtä. Metsänomistaminen on kiehtova matka, joka opettaa paljon! Nauti siis metsänomistajuudesta.